Elementy sieci komputerowej – niezbędnik

Elementy sieci komputerowej zostały stworzone w celu wymieniania się danymi pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi. Wymiana taka jest możliwa jedynie dzięki zastosowaniu właściwych sprzętów oraz oprogramowania. Jakie są podstawowe elementy sieci komputerowej?

Otóż, niezbędne akcesoria, które pozwolą nam w pełni wykorzystywać nasze urządzenia w celu wymiany danych i informacji, to między innymi:

  • Modemy,
  • Bramy sieciowe (gateway),
  • Karty sieciowe (Network Interface Card),
  • Routery,
  • Urządzenia wzmacniające (repeter),
  • Punkty dostępowe (Access Point),
  • Koncentratory (hub),
  • Przełączniki (switch),
  • Mosty (bridge).

skrzynka - komponenty światłowodowe

Charakterystyka elementów sieci komputerowej

Modem jest urządzeniem, które zmienia dane cyfrowe w sygnały analogowe. Dane te są wysyłane przez sieć. Z kolei odbieranie danych z sieci działa na odwrotnych zasadach. Posiadanie modemu umożliwia nam połączenie z Internetem. Zapewnia nam on stałe połączenie z siecią.

Brama sieciowa pozwala komputerom z lokalnej sieci komunikować się z urządzeniami w innych sieciach. W sieci typu TCP/IP, tak zwana brama domyślna, to router. Do routera wysyłane są pakiety adresowane do innej sieci z komputerów sieci lokalnej.

Karty sieciowe to urządzenia, które łączą komputer z lokalną siecią. Zadaniem karty sieciowej jest zmiana ramek danych na sygnały, które następnie są przesyłane w sieci. Najczęściej spotykana jest karta Ethernet, posiada adres MAC, który jest jej przyporządkowany podczas procesu jej produkcji. Zapisuje się go w pamięci ROM. Karty mogą pracować z różną prędkością. Dziś, standardowe karty sieciowe pracują z prędkością 100 Mb/s. Karta może posiadać wyposażenie w interfejs do połączenia z siecią poprzez skrętki, światłowodu lub kabla koncentrycznego. W komputerze, karta montowana jest w złączach USB, PCI oraz PCMCIA.

Router jest urządzeniem, które łączy sieci – np. przyłącza sieci LAN do Internetu. Router może być konfigurowany – można sterować przepustowością sieci. Posiadanie routera gwarantuje bezpieczeństwo.

sieć internetowa

Urządzenia wzmacniające – jest to regenerator wykorzystywany w miejscach, w których konieczne jest wzmocnienie sygnału lub jego regeneracja.

Punkty dostępowe zapewnia stacji bezprzewodowej stały dostęp do sieci dzięki medium transmisyjnemu. Punkty są odpowiedzialne za łączenie sieci przewodowej z siecią bezprzewodową. Punkt dostępowy może zostać połączony w jedno urządzenie z routerem.
Koncentrator posiada wiele portów, które przytaczają stacje robocze lub inne urządzenia. Koncentratory dzielą się na aktywne i pasywne. Aktywny wzmacnia sygnał, a pasywny pełni rolę skrzynki łączeniowej.

Przełączniki posiadają te same funkcje, co koncentrator. Ponadto, pozwala on na dzielenie sieci na segmenty. Urządzenie jest wyposażone w wiele portów przyłączeniowych. Porty pracują z jednakową prędkością. Przełączniki mogą zostać wyposażone w funkcje zarządzania i monitoringu sieci.

Mosty posiadają dwa porty, umożliwiające łączenie segmentów sieciowych. W pamięci pozostają adresy MAC urządzeń, które przyłączane są do konkretnych portów. Po otrzymaniu ramki sprawdzany jest adres docelowy i określa się, w jaki segment trzeba przesłać daną ramkę. Most analizuje adresy MAC i decyduje, czy przesyłać sygnał do innego segmentu czy go zablokować. Wydajność mostu gwarantuje fakt, iż w sieci nie przesyła się zbędnych ramek.

Komponenty światłowodowe

Komponenty światłowodowe to zestawy, w skład których wchodzą poręczne zestawy narzędzi, akcesoria do złączy oraz spawarki i reflektometry. Dobra firma zaoferuje nam zestawy ekonomiczne, które cechują się wytrzymałością i wysoką wydajnością. Technologia światłowodowa jest coraz bardziej rozwinięta, co wiąże się ze stosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Dziś nawet lokalni dostawcy, jak np. Moico testują zaawansowane technologi internetowe do 1 GB/s – twierdzi specjalista z firmy sprzedającej komponenty światłowodowe Intersell. Zestawy światłowodowe są komplementarne. Oznacza to, iż wszystkie części i elementy współpracują ze sobą. Można ich użyć już po wyjęciu z pudełka.

Reply