Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas korzystania z taśm przenośnikowych?

Taśmy przenośnikowe są wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach i miejscach usługowych. Można je spotkać na budowie, w fabrykach, czy na lotnisku. Korzystanie z taśm transportujących niesie ze sobą jednak pewne ryzyko. Bezpieczeństwo podczas używania taśmy przenośnikowej to podstawa.

 

Jakich zasady powinni przestrzegać pracownicy produkcji?

Odpowiedź na pytanie jak podwyższyć bezpieczeństwo podczas używania taśmy przenośnikowej powinna interesować nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim pracowników. Taśmy przenośnikowe są nieodłącznym elementem przenośników. Zapewniają automatyzację procesów, usprawnienie produkcji, a także szybszy transport materiałów lub przedmiotów.

O czym należy pamiętać? Pracownicy produkcji powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się taśmy. Dodatkowo powinni stale obserwować stan taśmy. Nie wolno jednak podejmować jej naprawy samemu, a kiedy ulegnie awarii lub zniszczeniu – od razu poinformować przełożonego.

 

Co powinni zapewnić pracodawcy?

Praca przy taśmach przenośnikowych niesie ze sobą duże ryzyko. Niebezpieczeństwo uderzenia, pochwycenia, czy pociągnięcia pracownika przez ruchome części maszyny jest duże. W związku ze sporym zagrożeniem, jakie niesie praca przy taśmach przenośnikowych, pracodawca jest zobowiązany, aby pouczać, informować i kontrolować przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Obowiązek, którego nie wolno złamać to m.in. konieczność zainstalowania wzdłuż trasy przenośników urządzeń, które w trybie awaryjnym wyłączą maszynę.

Ponadto przepisy BHP precyzują, że “Zatrzymanie przenośnika taśmowego powinno być możliwe z każdego miejsca trasy, gdzie mogą przebywać ludzie podczas ruchu przenośnika”.

taśma, przemysł
 

 

 

 

 

 

 

 

Jak bezpiecznie korzystać z taśm przenośnikowych?

Taśmy transportujące ułatwiają i usprawniają pracę. Dzięki nim nie jest konieczne noszenie ciężarów ręcznie lub wożenie wielkogabarytowych przedmiotów, ani materiałów sypkich na taczkach. Przenośniki taśmowe są obecnie stosowane w wielu przedsiębiorstwach, zwykle w fabrykach, halach, magazynach, ale też górnictwie, hutnictwie i na placach budowy. Prosta konstrukcja nie zapewnia jednak maksimum bezpieczeństwa. Korzystanie z taśm przenośnikowych powinno poprzedzić krótkie szkolenie i przedstawienie zasady działania, sterowania, czy zatrzymania.

Bezpieczeństwo w każdym warsztacie pracy to podstawa. Należy jednak mieć na uwadze, że wiele zależy nie tylko do maszyny, ale także od pracowników. Przy pracy z przenośnikami transportowymi cenna jest umiejętność obserwacji, przewidywania konsekwencji, a także rzetelność i odpowiedzialność.

 

Po czym poznać dobrej jakości taśmy przenośnikowe?

Przenośniki taśmowe powinny być wybierane uwzględniając materiał i miejsce pracy. Wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki pracy, zaleca się taśmy przenośnikowe wykonane z odpornej gumy. Typ T1, T2 lub T3 określa maksymalną temperaturę pomieszczenia, jaką wytrzyma taśma przenośnikowa. Gdzie T1 jest odporna na temperaturę do 125°C, a T3 do 210°C. Ochronę na uszkodzenia podczas możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru, określają taśmy o klasie K i S.

Specjalnego wyboru taśmy do transportu wymagają też produkty tłuste, ponieważ wchodząc w reakcję z gumową taśmą, mogą spowodować trwałe zniszczenia i zmniejszać wytrzymałość taśmy. Aby temu zapobiec, firma ATGUM – serwis taśm przenośnikowych zaleca stosowanie taśm olejno- i tłuszczopodobnych. 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z maszyn to konieczność. Aby uniknąć wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, każdy pracownik powinien znać zasady oraz ich przestrzegać. Tylko wtedy, przedsiębiorstwo będzie mogło działać, a żaden pracownik nie poniesie uszczerbku na zdrowiu.