Jak zapobiegać incydentom bezpieczeństwa informacji?

We współczesnym świecie ogromne znaczenie mają nowoczesne technologie, komputery i internet. Aktualnie w praktycznie każdej branży elementy te są codziennością, a często są one także niezbędne do prawidłowego funkcjonowania różnego rodzaju firm. Wraz z rozwojem cyfryzacji wielu branż, pojawiają się także nowe zagrożenia, które trzeba mieć na uwadze i skutecznie im przeciwdziałać, a także mieć gotowe schematy i procedury działania na wypadek ich wystąpienia. 

Ochrona informacji i różnego rodzaju danych jest w dobie cyfryzacji bardzo ważną kwestią, o której nigdy nie należy zapominać. Różnego rodzaju incydenty bezpieczeństwa informacji mogą pojawiać się w różnych sytuacjach, bez względu na to, jaką działalność prowadzimy. Warto więc wiedzieć czym są incydenty bezpieczeństwa informacji, jakie są przykłady tego typu sytuacji oraz jak skutecznie zapobiegać incydentom bezpieczeństwa informacji?

Jak jest definiowany incydent bezpieczeństwa informacji i jakie są przykłady takich incydentów?

To, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo zachowuje się w przypadku wystąpienia różnego rodzaju incydentów bezpieczeństwa informacji, stanowi bardzo ważny element programu zarządzania bezpieczeństwem w każdej firmie. Chcąc skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, warto jednak wiedzieć, czym dokładnie są tego typu sytuacje? Incydentem bezpieczeństwa informacji można nazwać wszelkiego rodzaju zdarzenia, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa aktywów informacyjnych. Do tej grupy można zaliczyć między innymi:

 • sytuacje, w których naruszona została poufność, integralność i dostępność danych niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, w tym także tych przechowywanych i przetwarzanych w systemach informacyjnych oraz transmitowanych przez łącza różnego rodzaju sieci,
 • niedostępność oraz działania niezgodne ze specyfikacją systemów informatycznych, szczególnie systemów i aplikacji krytycznych,
 • infekcje, propagacja i wszelkiego rodzaju działanie szkodliwego oprogramowania,
 • rozpoznanie, penetracja i próby omijania systemów zabezpieczeń informacji,
 • niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie zasobów informacyjnych,
 • ataki odmowy usługi na systemy informatyczne,
 • ataki nieautoryzowanego dostępu do aplikacji, systemów oraz ataki eskalacji poziomu uprawnień w systemach,
 • kradzież lub zniszczenie urządzeń służących do przetwarzania, lub przechowywania informacji oraz nośników danych,
 • wychudzenie lub próby wyłudzenia różnego rodzaju wrażliwych informacji takich jak na przykład tajemnice przedsiębiorstwa i hasła dostępowe,
 • ataki socjotechniczne, ataki z wykorzystaniem phishingu, skimmingu, a także wszelkich innych technik zagrażających poufności, dostępności i integralności informacji,
 • incydenty wielu komponentów (dotyczące wielu systemów i wykorzystujące wiele wektorów ataków),
 • łamanie zasad regulacji wewnętrznych obowiązujących w danym przedsiębiorstwie obszarze bezpieczeństwa informacji lub wynikających z nich zapisów w umowach z podmiotami zewnętrznymi oraz przepisów prawa powszechnego regulujących kwestie bezpieczeństwa informacji działalności przedsiębiorstw (np. Ustawa o ochronie danych osobowych).

Jak widać, przykładów incydentów bezpieczeństwa informacji jest naprawdę sporo i mogą one dotyczyć bardzo wielu różnych sytuacji i procesów zachodzących w firmie. Z tego też względu tak ważną kwestią jest odpowiednie przeciwdziałanie takim sytuacjom, a także właściwe reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Jak zapobiegać incydentom bezpieczeństwa informacji?

Podstawową kwestię w sytuacji, gdy chcemy zapobiegać incydentom bezpieczeństwa informacji, jest dokładna analiza i rozpoznanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, na jakie narażone jest dane przedsiębiorstwo w kwestii bezpieczeństwa informacji. Jeśli dana firma będzie wiedzieć, z jakimi zagrożeniami musi się mierzyć, dużo łatwiej będzie jej wdrożyć odpowiednie działania zapobiegające tego typu sytuacją.

bezpieczeństwo danych

Bardzo ważne wyznaczenie a w tym przypadku również prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Aby posiąść niezbędną wiedzę w tym zakresie, najlepszym rozwiązaniem jest udać się na kurs zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie tego typu sprawia, że każdy z pracowników czy też przedsiębiorców może posiąść niezbędną wiedzę w temacie bezpieczeństwa informacji i dużo lepiej nimi zarządzać, w taki sposób, aby były one w pełni bezpieczne. 

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, raportowanie, klasyfikacja, analiza, reagowanie, powstrzymywanie, eliminowanie, odzyskiwanie i na końcu kwestia najważniejsza, czyli wyciąganie wniosków z zaistniałych problemów, co jest jednym z najlepszych działań zapobiegających nawrotom tego typu incydentów bezpieczeństwa informacji. Warto więc uczyć się na własnych, ale także i na cudzych błędach, aby doskonalić system ochrony informacji we własnej firmie.