Prace wykończeniowe na wysokości – jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Prace na wysokości obarczone są wysokim ryzykiem nieszczęśliwego wypadku, który może mieć poważne skutki zdrowotne. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać ściśle określonych zasad BHP i utrzymywać wysoki poziom koncentracji pracowników przez cały dzień pracy.

Czasami chwila nieuwagi spowodowana rozkojarzeniem lub zmęczeniem, albo nawet rutynowe wykonywanie czynności, mogą prowadzić do poważnych wypadków zagrażających zdrowiu i życiu pracownika. Polskie prawo ściśle określa normy i warunki, jakich trzeba przestrzegać, wykonując pracę na większej lub mniejszej wysokości.

Jak dbać o bezpieczeństwo pracownika wykonującego pracę wykończeniową na wysokości?

Czym są prace na wysokości?

Prace na wysokości to wszelkiego rodzaju czynności wykonywane na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, dachach, kominach, stropach i innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem terenu lub podłogi.

Do prac na wysokości nie zalicza się prac na powierzchni, która jest osłonięta ze wszystkich stron pełnymi ścianami, ścianami z oknami oszklonymi albo innymi stałymi konstrukcjami lub urządzeniami chroniącymi pracowników przed upadkiem.

W takim przypadku nie ma znaczenia również wysokość, na jakiej znajduje się ta powierzchnia. Na powierzchniach służących jako przejścia, znajdujących się powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi muszą być zainstalowane poręcze ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężniki o wysokości co najmniej 15 cm

Prace na wysokości powinny być zorganizowane w taki sposób, aby nie zmuszały pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys powierzchni, na której stoją. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, przy pomocy których mają być wykonywane prace na wysokości. Pozwoli to wykluczyć ewentualne uszkodzenia, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo pracowników.

Bezpieczeństwo pracowników – obowiązki pracodawcy

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz stworzenia bezpiecznych warunków pracy. Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju przedmioty oraz elementy odzieży roboczej, których przeznaczeniem jest ochrona pracownika przed zagrożeniami związanymi z pracami budowlanymi.

Podstawowym wyposażeniem każdego pracownika budowy jest:

  • kask ochronny,
  • okulary i maski chroniące oczy oraz twarz,
  • wytrzymałe rękawice,
  • buty robocze zapewniające komfort oraz chroniące przed poślizgnięciem się i wyposażone we wzmocnienia chroniące stopę przed zmiażdżeniem,
  • nauszniki lub wkładki chroniące słuch przed hałasem,
  • maski przeciwpyłowe z odpowiednimi filtrami,
  • kombinezony robocze,
  • kurtki,
  • spodnie i inne części odzieży ochronnej.

prace na wysokościach

Pracownicy wykonujący prace na wysokości, muszą posiadać dodatkowe wyposażenie, w skład którego wchodzą: szelki, liny lub amortyzatory minimalizujące ryzyko upadku. Dzięki temu pracownik może przypiąć się do jakiegoś stałego elementu i zabezpieczyć się całkowicie przed upadkiem z wysokości. Oprócz niezbędnego sprzętu wymagane jest także prawidłowe przeszkolenie pracowników. Organizacja szkolenia dla pracowników również jest obowiązkiem pracodawcy. Ponadto pracodawca jest także zobowiązany do regularnego przygotowania urządzeń oraz ubrań ochronnych, tak aby nadawały się one do użytku.

Środki ochrony indywidualnej wymagają odpowiedniego prania, odpylania, odkażania oraz konserwacji. 

Mini żurawie pomocne przy pracach na wysokościach

Coraz częściej podczas prac wykończeniowych na wysokości, używa się mini żurawi oraz dźwigów, które znacząco ułatwiają pracę i zwiększają bezpieczeństwo.  Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o regularne przeglądy tego typu maszyn oraz ich konserwację i ewentualne naprawy. Tylko w taki sposób będzie zapewnione bezpieczeństwo pracowników posługujących się tymi maszynami.

Bardzo ważna jest także kontrola samych pracowników, pod kątem przestrzegania ogólnych zasad BHP podczas pracy, a także ich wzajemna kontrola między sobą. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej, szkolenie z ich użytkowania oraz kontrola przestrzegania zasad BHP to klucz do bezpieczeństwa pracowników podczas pracy na wysokości. 

Mini dźwigi zyskują coraz większą popularność wśród maszyn budowlanych, głównie za sprawą swoich niewielkich rozmiarów. Sprawdzą się w miejscach, gdzie standardowej wielkości żuraw lub dźwig by się nie zmieścił. Firma Cranelift oferuje najwyższej jakości usługi dźwigowe w województwie dolnośląskim. Zapewniają fachową obsługę mini żurawiem wszelkich prac budowlanych i montażowych wymagających niewielkiego i sprawnego dźwigu. Zapraszamy do kontaktu.