Nadzór budowlany, a inspektor nadzoru budowlanego

Wymagania co do tego zawodu są konkretnie określone. Regulowane są przez przepisy prawa budowlanego. Prawa budowlane do pełnienia niezależnej funkcji technicznej w dziale budownictwa, dopełniana cały czas wiedza na tematy techniczne i z okręgu budownictwa oraz doświadczenie zawodowe, najlepiej minimum dziesięcioletnie.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane po studiach?

Po ukończeniu studiów na kierunku budownictwa bądź architektury, przyszli inspektorzy muszą mieć praktykę, czyli pracować w zawodzie. Muszą mieć wypełniony dzienniczek praktyk i posiadać tak zwany aktywny udział w inwestycjach, a więc przebywać na budowach i tam zdobywać doświadczenie. Następnym etapem jest egzamin państwowy, który zdaje się w Izbie Inżynierów lub w Izbie Architektów. Takie izby można znaleźć w każdym województwie.

Inspektor – na budowie w praktyce

Inspektor zjawia się na budowie kilka, albo i kilkanaście razy przed sfinalizowaniem budowy. Inspektor nadzoru budowlanego ma pod kontrolą określone etapy budowy u osób prywatnych. Te etapy to na przykład odbieranie wykopu, zbrojenia, sufitów, pułapów, struktury dachu. W zależności od typu umowy, dany specjalista pojawia się na budowie co kilka albo kilkanaście dni lub tylko i wyłącznie po sfinalizowaniu dłuższego etapu prac.

Inwestycje budowlane

Inspektor nadzoru inwestorskiego, a kierownik robót budowlanych

W zgodzie z przepisami ustawy inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych  to role zróżnicowane – jedna i ta sama osoba nie może sprawować obydwóch funkcji (niezgoda interesów). Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest nadzór nad realizatorem robót w czasie przebiegu budowlanego (powinność zbliżona do rady nadzorczej w stosunku do dyrekcji spółki kapitałowej).

Uchwała inspektora nadzoru inwestorskiego to przywilej każdego z inwestorów – choć może się stać tak, że  dana działalność budowlana bądź dyrektor budowy będą nastawieni negatywnie do idei sprowadzenia inspektora, wydając sprzeciw obiektywnej i autonomicznej kontroli.

Z perspektywy osoby będącej inwestorem, na której spoczywa obowiązek organizacji przebiegu budowy, powołanie inspektora nadzoru związane jest z nadprogramowymi kosztami, ale minimalizuje ewentualność nieodpowiedniego wykonania robót budowlanych przez podmiot wykonujący. Przeznaczenie dodatkowych środków na autonomicznego inspektora nadzoru może usunąć konieczność robienia poprawek, które mogą wyjść na światło dzienne dopiero po ukończeniu budowy, a także zredukować dodatkowe koszty spowodowane podwyższaniem eksploatacji materiałów przez podmiot wykonujący (w przypadku, gdy inspektorowi nakazano przeprowadzić kontrolę rozliczeń).

Polskie normy prawne dot. budownictwa rokują, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać przyjęty dobrowolnie przez inwestora lub obowiązkowo, w przypadku gdy roboty są o wysokim stopniu skomplikowania lub ze względu na sytuację gruntową.