ISO 3834 – potwierdź jakość w spawalnictwie

Spawalnictwo to dziedzina idąca ściśle w parze z budownictwem i konstrukcjami stalowymi, które od dawna są standaryzowane przez określone normy i regulacje. Problem spawalnictwa polega jednak na tym, że choć wiele różnych branż i produktów jest od niego bardzo zależne, potwierdzenie jakości samego spawania nie jest możliwe aż do momentu ukończenia całej konstrukcji, a więc momentu w którym trudno już odwrócić wykonaną pracę i poprawić ją.

Błędy spawalnicze są jedną z częstszych przyczyn wielu usterek technicznych zarówno konstrukcji stalowych, jak i rurociągów, środków transportu, a nawet niektórych elementów wyposażenia domu. Nie dziwi więc chęć znalezienia sposobu sprawowania kontroli nad jakością wykonania spoiw zanim zostaną one ukończone. I tu pojawią się wymagania normy ISO 3834. W jaki sposób potwierdzają jakość usług spawalniczych i dlaczego warto postawić na ich wdrożenie?

Co zakłada norma ISO 3834?

Pełna nazwa normy ISO 3834 to „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”. Określone w niej wymagania to bardzo rozbudowany, kompleksowy zestaw wytycznych dla branży spawalniczej, obejmujący swoim zasięgiem zarówno podstawowe, jak i bardzo precyzyjne wymagania dotyczące procesów planowania i wykonywania działań spawalniczych.

Norma ISO 3834 została rozbudowana w sposób pozwalający firmie wybrać określoną grupę wymagań, które spełni, zależny przede wszystkim od udziału i znaczenia wyrobu spawalniczego w kontekście bezpieczeństwa późniejszego produktu, złożoności procesu spawania, czy wreszcie ryzyka jakie niesie za sobą w kontekście integralności całej konstrukcji metalowej. Co więcej, podział wymagań na kategorie pozwolił zastosować norę zarówno przez firmy pracujące przy spawaniu dużych konstrukcji użytkowych, jak i drobnych elementów metalowych nie niosących bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego.

Wymagania certyfikacyjne ISO 3834

Aby firma mogła uzyskać certyfikację w spawalnictwie i potwierdzić jakość i wiarygodność swoich usług, konieczne jest spełnienie przez nią wszystkich wytycznych normy w obrębie wybranego zestawu wymogów. Zmiany, o których mowa w normie wprowadzane są zwykle w obrębie organizacji pracy, przygotowania stanowisk pracy, przeszkolenia pracowników oraz na etapie planowania wyrobu. Firma chcąca certyfikować do ISO 3834 musi udowodnić, że od samego początku sprawuje pełną kontrolę nad wykonywanymi działaniami, potrafi przewidzieć ryzyko wystąpienia błędów i podejmuje wszelkie działania dążące do jego minimalizacji.

Zarządzanie ryzykiem jest w istocie jedną z ważniejszych kwestii normy ISO 3834, gdyż to od niego zależy późniejsze bezpieczeństwo wyrobów stalowych.

Spełnienie wymagań normy ISO 3834 może stać się podstawą do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji oraz uzyskania certyfikatu dla normy PN-EN 1090, która umożliwia nadanie znaku CE na wytwarzane konstrukcje spawane. Oznacza to, że spełniając wymagania certyfikacyjne ISO 3834 i gwarantując najwyższą jakość wyrobów spawanych, wytwórcy konstrukcji dowodzą spełniania stawianych im przez rynek i prawo wymagań.

Dlaczego warto postawić na certyfikację w spawalnictwie?

Świadomość tego, jak ogromny wpływ na jakość i bezpieczeństwo całej konstrukcji metalowej, rurociągu czy urządzenia ma każde pojedyncze spoiwo, konieczność zapewnienia najwyższej jakości i precyzji przy wykonywaniu każdego z nich jest po prostu niezbędna. Certyfikacja w spawalnictwie nie jest wyłącznie kwestią wizerunkową, pozwalającą firmie pochwalić się pozyskanym certyfikatem i zyskać przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim kwestią dającą pewien spokój działań samej firmie. Certyfikując swój system zarządzania jakością w spawalnictwie do normy ISO 3438 jesteśmy pewni, że spełniamy wszystkie wymogi prawne i nie musimy obawiać się ewentualnych kontroli.

Uzyskanie certyfikatu ISO 3484 potwierdza stosowanie zrównoważonego podejścia do rozwoju firmy i podejmowanie wszelkich kroków prowadzących do eliminacji ryzyka i zagrożeń płynących z źle wykonanego spawania. Dzięki certyfikacji firma spawalnicza zyskuje narzędzie do obrony swojego wyrobu w momencie, gdy inne elementy konstrukcji okażą się wadliwe i konieczne będzie poszukiwanie miejsca błędu. Ostatecznie certyfikacja w spawalnictwie jest motywatorem dla pracowników firmy, którzy mając świadomość konieczności spełniania określonych standardów wykonują swoją pracę z pełnym zaangażowaniem, nieustannie dążąc do samodoskonalenia.

Reply