Obróbka skrawaniem przy użyciu tokarki

Tokarka została opracowana do efektywnej obróbki skrawaniem. Prototyp tego urządzenia powstał na początku XVII wieku a pełna produkcja rozpoczęła się od 1870 roku.

Pracę jaką wykonuje maszyna tokarska to tworzenie procesu odkształceń sprężystych i plastycznych. W wyniku oddziaływań narzędzi roboczych na powierzchnię obrabianego przedmiotu następuje mechaniczne oderwanie cienkiej warstwy tegoż materiału (na przykład drewna lub metalu) w wyniku tego działania może powstać wiór odłamkowy, który wytwarza się w wyniku skrawania materiałów kruchych.

Zaletą powstawania tego typu wiórów jest dobre upakowanie ich w pojemnikach na wióry. Wadą z kolei jest duża chropowatość powstałej powierzchni na obrobionym materiale. Kolejnym rodzajem wiórów jakie maszyna tokarska tworzy podczas wykonywanej pracy są wióry wstęgowe. Są to ciągłe wióry powstające w wyniku obrabiania materiałów plastycznych takich jak na przykład stale. Wytwarzane są przy dużej prędkości skrawania ale pod warunkiem, że jednorazowo nie jest zdejmowana zbyt gruba warstwa obrobionego materiału. Uzyskując ten typ wiórów otrzymuje się powierzchnię bardzo dobrej jakości jednak samo upakowanie wiórów jest słabe. Warto nadmienić, iż uzyskiwany w ty, procesie wiór może doprowadzić do oplatania narzędzia lub obracanego przedmiotu co może skutkować uszkodzeniem narzędzia. Z tego względu należy wyposażyć maszynę tokarkę przecinak, który nie pozwoli na zbyt długie wytwarzanie się wiórów, co zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom.

tokarka-klowa-ravensburg

Tokarka kłowa marki Ravensburg – rocznik 2015. Potężna moc tokarki kłowej, bliska 100 KM zapewnia wyjątkowo skuteczną pracę. 

Jak działa skrawanie?

Kolejnym charakterystyczny efektem ubocznym skrawania materiału jest wiór schodkowy. Powstaje w czasie obróbki materiałów plastycznych, wymaga przy produkcji małej prędkości pracy oraz dużych głębokości skrawania. Samo powstawanie wiórów nie byłoby możliwe bez ruchu głównego, który wytwarzany jest przez obrabiany przedmiot albo pracujące narzędzie. W wyniku tego ruchu oddzielają się wióry schodowe od materiału. Innym równie istotnym ruchem jest ruch posuwowy.

Odpowiada on za ruch narzędzia niezbędny do usunięcia naddatku obróbkowego z całej powierzchni przedmiotu. Kolejną kluczową kwestią w czasie  procesu skrawania jest powstawanie energii ciepła. Ciepło wpływa na trwałość narzędzia, dokładność przebiegającej obróbki oraz właściwości fizykochemiczne warstwy wierzchniej. Największy wpływ a temperaturę w strefie skrawania ma szybkość skrawania, w mniejszym stopniu odpowiada posuw a najmniej istotna pod tym względem jest głębokość skrawania.

Aby obniżyć temperaturę w strefie skrawania maszyna tokarka wyposażona jest w ciecze chłodzące lub też ciecze smarujące-chłodzące. W maszynie montowane są dysze, które podają ciecz w postaci strumienia, aby ta mogła odprowadzać nadmiar ciepła. W ten sposób można uniknąć większych zmian fizykochemicznych na powierzchni materiału oraz wydłużyć trwałość narzędzia. Głównymi substancjami chłodzącymi są makroemulsje i mikroemulsje, zawierające olej mineralny. Dzięki zastosowaniu tego typu substancji odprowadzane się ciepło, a także obniżone zostaje tarcie.

Zdjęcia tokarek – Exapro.pl

exapro