Oznakowania BHP w magazynach i fabrykach

Zapewnienie znaków BHP w miejscach takich jak fabryka i magazyny, to obowiązek inspektora BHP. Stanowiska pracy w wymienionych zakładach, są szczególnie odpowiedzialne. Niekiedy, praca w fabryce niesie za sobą mniejsze lub większe ryzyko. Należy więc pamiętać, aby na całej powierzchni fabryki i magazynu znalazły się specjalne oznaczenia. W skład podstawowych oznaczeń wchodzą między innymi:

  • Instrukcje BHP – powinny znaleźć się w każdym miejscu, gdzie wykonywana jest praca. Każdy pracownik musi mieć dostęp do obszernej instrukcji, która zagwarantuje mu wykonanie pracy w sposób prawidłowy, sprawny i bezpieczny. Wiele jest stanowisk, na których czynności wymagają uwagi i jakakolwiek pomyłka naraża firmę na straty. Dlatego, instrukcje są umieszczane przy każdym stanowisku, by wszyscy pracownicy mieli możliwość wspomagać się nią w razie wątpliwości lub problemów.
  • Tablice informacyjne – najczęściej umieszczane są przy wejściu do fabryki czy magazynu. Jeśli dane miejsce posiada piętra lub sektory, tablica informacyjna powinna znaleźć się w każdym z nich. Na takiej tablicy zawarte są informacje dotyczące, co i gdzie się znajduje. Tablice są wieszane na wysokości oczu, w miejscach strategicznych.

Znaczniki naklejane - TLI group

  • Piktogramy – muszą zostać bogato rozmieszczone na całej powierzchni fabryki lub magazynu. Są to naklejki lub znaki, które oznajmiają nam, że w danym pomieszczeniu odbywają się prace, które mogą narazić nasz słuch na pogorszenie. Tak samo jest w przypadku, gdy w danym miejscu wykonuje się prace niebezpieczne dla oczu lub dróg oddechowych. Dodatkowo, piktogram może mieć również postać zielono – białych znaków. Każdy z nas zna oznakowania wyjścia ewakuacyjnego. Piktogram również informuje nas, że w danym miejscu pracy istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub innego wydarzenia. Każdy rodzaj piktogramów posiada własną formę, kształt i kolor.
  • Znaki BHP mogą informować nas o tym, że w danym miejscu znajduje się gaśnica, promieniowanie, droga pożarowa, apteczka oraz ważne pomieszczenie. W skład znaków BHP wchodzą znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne, informacyjne, elektryczne oraz znaki ochrony i higieny pracy. Każdy rodzaj znaków BHP powinien wręcz ‘zapełniać’ miejsce, jakim jest fabryka oraz magazyn.
  • Tablice bezpieczeństwa zawiera więcej informacji niż poprzednie znaki BHP. To dlatego, umieszczana jest ona np. przed wejściem na plac budowy lub przy wejściach do fabryk. Tablica taka może również zawierać informacje o tym, że woda z kranu nie nadaje się do picia, że obiekt jest monitorowany, że w danym miejscu jest strefa bezpieczeństwa itp.

Znaczenie oznakowanie BHP w fabrykach i magazynach

Fabryka, jako miejsce, w którym podstawową czynnością jest produkcja, powinna być szczególnie zaopatrzona we wszelkie potrzebne znaki. Mając styczność z ciężkimi, ostrymi narzędziami i maszynami, pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność. Znaki informacyjne i ostrzegawcze, instrukcje, oznakowania konkretnych maszyn itp., zapewnią wszystkim pracownikom bezpieczeństwo. Prawidłowe oznakowanie znacznie zminimalizuje ryzyko uszkodzenia czy urazów.

Magazyn z kolei służy do przechowywania wielu różnych towarów. Bardzo często, możemy natknąć się na wózek widłowy lub inną maszynę, która transportuje towar. Przy oznakowaniu magazynów, najczęściej skupiamy się na podłogach. Wyznaczanie miejsca pracy na danym stanowisku jest istotne, tak samo jak umieszczanie piktogramów o pracy wózka widłowego i podobnych maszyn. Do prac wykonywanych w magazynie, powinny zostać dopasowane nieco inne rodzaje oznakowania, niż te, które znajdują się w fabrykach.