Pomiary hałasu i oświetlenia w miejscu pracy

Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy pod względem wykluczenia ewentualnych czynników szkodliwych lub zapobiegania ich negatywnemu wpływowi na zdrowie i samopoczucie pracowników stanowi jedno z podstawowych zadań każdego pracodawcy.

Zależnie od stanowiska zatrudnienia i specyfiki danego zakładu, czynników wpływających negatywnie na jakość warunków pracy może być jednak wiele i na każdy z nich należy zareagować inaczej, znając przy tym dokładne wartości poziomu w jakim występują i dopuszczalnych w ich kontekście norm. Jednymi z najpowszechniejszych czynników szkodliwych w środowiskach pracy są hałas i oświetlenie, które źle dostosowane może sprawiać ogromne problemy ze wzrokiem i słuchem pracowników.

W jaki sposób czynniki te wpływają na jakość pracy i w jaki sposób należy im zapobiegać?

Negatywne skutki złego oświetlenia miejsca pracy

Oświetlenie to nieodłączny element każdego stanowiska pracy, bez względu na to czy znajduje się ono w dużej fabryce, małym zakładzie produkcyjnym, sklepie czy biurze. Zapewnienie pracownikom komfortowego natężenia oświetlenia odpowiedniego do dokładnej pracy ale też nie powodującego ciągłego oślepienia czy konieczności mrużenia oczu jest tu bardzo ważne, jako że wzrok to jeden z najbardziej wrażliwych na czynniki szkodliwe zmysłów człowieka.

Źle dopasowane oświetlenie, a więc zbyt intensywne, zbyt ciemne lub niedopasowane pod względem komfortowej barwy, może nie tylko powodować szybkie męczenie się wzroku, ale też powodować wiele nieprzyjemnych dolegliwości takich jak przesuszenie oczu, pieczenie, zaczerwienienie czy łzawienie.

Co więcej, złe światło może być przyczyną wielu wypadków i niebezpiecznych sytuacji, w których pracownik nie widzi wystarczająco dobrze aby się ich ustrzec. Źle dopasowane światło to wreszcie powód do obniżonej wydajności pracowników, którzy z powodu zmęczenia wzroku nie są w stanie wykonywać swoich zadań odpowiednio dokładnie w jak najkrótszym czasie.

izolacje akustyczne

Regularne pomiary warunków w miejscu pracy można wykonać na terenie całej Polski.

Sposoby radzenia sobie z problemami z oświetleniem są dość proste – na każde stanowisko powinno przypadać indywidualne źródło oświetlenia dopasowane pod względem natężenia i barwy do wymagań danego stanowiska. Pracownicy powinni mieć też szansę korzystania z odpowiednich okularów w momencie, gdy światło jest zbyt szkodliwe dla ich wzroku a także zgłaszania ewentualnych niedogodności związanych ze złym oświetleniem stanowiska – pracodawca musi w takim wypadku zareagować, zmieniając źródło światła na danym stanowisku jeśli okaże się to koniecznym i najlepszym rozwiązaniem.

Hałas w miejscu pracy i jego wpływ na komfort i zdrowie pracownika

Podobny poziom niebezpieczeństwa dla zdrowia i samopoczucia pracowników stwarza występujący w miejscach pracy hałas będący często wynikiem pracy wielu maszyn jednocześnie. Każde urządzenie i maszyna dostępne na współczesnym rynku posiada oznaczoną przez producenta wartość hałasu określaną w decybelach, jednak w przypadku zakładów pracy trudno ocenić hałas wyłącznie na tej podstawie. Dźwięki działania poszczególnych maszyn nakładają się na siebie, powodując wzmocnienie natężenia hałasu i powodując czasowe i stopniowe uszkodzenie słuchu pracowników.

Przepisy BHP wyraźnie określają dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy nie wymagające stosowana jakiejkolwiek formy ochrony słuchu. Każde przekroczenie tej wartości oznacza konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym między innymi zatyczek do uszu czy pełnoprawnych słuchawek tłumiących dźwięki, dzięki którym słuch pracownika może być odpowiednio zabezpieczony.

wyciszanie pomieszczeń

Dlaczego pomiary hałasu i oświetlenia w miejscu pracy są konieczne?

Zlecanie pomiarów poziomu hałasu i natężenia oświetlenia w miejscu pracy profesjonalnym firmom uprawnionym do wykonywania tego typu badań to jeden z najprostszych sposobów na upewnienie się, że gwarantowane przez pracodawcę warunki pracy na danym stanowisku są zgodne z wszystkimi normami i regulacjami prawnymi i że nie niosą za sobą negatywnych konsekwencji dla zdrowia i samopoczucia pracowników.

Ich wykonanie należy do obowiązków pracodawcy przed uruchomieniem działalności w danym obiekcie a także w wypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian mających wpływ na występujący na poszczególnych stanowiskach poziom hałasu czy poziom natężenia światła. W przypadku oświetlenia będzie to więc każda wymiana żarówek na nowe o innej mocy czy barwie światła, a w przypadku hałasu włączenie do zakładu pracy nowych maszyn czy innych źródeł hałasu. Informacje dotyczące wyników pomiaru powinny zostać odpowiednio ujęte w regulaminie BHP zakładu, wraz z informacjami o sposobie obowiązkowego zabezpieczania się przed działaniem czynników szkodliwych.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Longar.